Ultram » Strony Ukryte » ZABIEGI » Kintezyterapia

  
 Kinezyterapia jest jedną z metod fizjoterapii i polega na leczeniu ruchem. Nazywa się ją także gimnastyką leczniczą lub ćwiczeniami usprawniającymi. Podstawowym narzędziem jest tu ruch i ćwiczenia gimnastyczne, które mają wpłynąć na usprawnienie pracy organizmu. Kinezyterapia stosowana jest jako podstawowa i jedyna forma leczenia np. przy wadach postawy, bólach kręgosłupa, jak i jako metoda wspomagająca np. po zawale serca, w chorobach reumatoidalnych, w czasie ciaży jako przygotowanie do porodu. Fizjoterapeuta dobiera pacjentowi ćwiczenia, których efektem może być: zwiększenie siły mięśniowej, zmniejszenie bólu, poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi. Efekt terapeutyczny zależy od właściwego doboru ćwiczeń. Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa - dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo i składają się nią:     
- ćwiczenia bierne - wykonywane przez kinezyterapeutę lub aparat CPM (Continuous Passive Motion - ciągły bierny ruch) bez czynnego udziału chorego;
- ćwiczenia izometryczne - czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;
-
ćwiczenia czynno-bierne - ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
-
ćwiczenia samowspomagane - pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
-
ćwiczenia w odciążeniu - wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała;
-
ćwiczenia czynne;
-
wyciągi;
-
ćwiczenia synergistyczne;
-
ćwiczenia oddechowe;  

Kinezyterapia ogólna składa się z ćwiczeń części ciała nie objętych chorobą:
-
ćwiczenia ogólnokondycyjne;
-
ćwiczenia gimnastyki porannej;
-
ćwiczenia w wodzie;
-
sport inwalidów;